Alleggerimento della retribuzione karmica – Gosho Nichiren Daishonin Audiogosho

Il primo Gosho di Nichiren Daishonin in versione audiobook.

Voce e musica: Massimo Claus
Testo: Raccolta degli scritti di Nichiren Daishonin vol.1 (Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai)